Wzgórze Poniatówka znowu ma szansę stać się atrakcją turystyczną Nałęczowa

Jak informuje Urząd Miejski w Nałęczowie, ruszył przetarg na wykonanie prac rewitalizacyjnych na wzgórzu Poniatowskiego.

Zalesiony wierzchołek wzgórza Poniatowskiego zwany również Górą Poniatowskiego wznosi się nad kapliczką zlokalizowaną na skraju ul. Heleny i Kazimierza Dulębów- ok. 30 metrów powyżej doliny rzeki Bochotniczanki.

Miejsce stanowiło atrakcyjny punkt widokowy, było chętnie odwiedzane przez mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Obecnie jednak wzgórze zarastają drzewa i krzaki czyniąc go terenem nieco zapomnianym. Warto wspomnieć, że miejsce ma charakter historyczny. Na wzgórzu w VIII – IX wieku znajdował się gród obronny i jeszcze do dnia dzisiejszego na szczycie zachowały się fragmenty fosy i wału ziemnego.

Prace rewitalizacyjne, których dotyczy organizowany przez Gminę przetarg zakładają;

  • przeprowadzenie prac związanych z gospodarką drzewostanem: cięcia pielęgnacyjne oraz frezowanie pni, zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • budowa ciągów pieszych (wyprofilowanie łuków o odpowiednich spadkach i nachyleniach)
  • wykonanie tarasów widokowych
  • instalacje oświetlenia
  • montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna
  • zagospodarowanie zieleni wg projektu szaty roślinnej

Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do listopada 2021

| Ocena: 5/5 na podstawie 1 recenzji.