Budżet Gminy Nałęczów 2017

W ostatni czwartek 29 grudnia, podczas sesji rady gminy uchwalono budżet na rok 2017. Znalazło się w nim ponad 39 milionów 700 tysięcy złotych dochodów oraz prawie 43,5 miliona wydatków, w tym ok 4 milionów 600 tysięcy złotych przewidziane na inwestycje.

 

Jak przekonują autorzy, budżet jest zrównoważony i stabilny. Różnica między dochodami i wydatkami, zostanie pokryta z nadwyżek z lat poprzednich. Ze względu na planowane pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, budżet może się nieznacznie zmienić.

Jedne z ważniejszych inwestycji w budżecie 2017 to m.in. :

  • budowa siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie. Obecnie jednostka znajduje się w 2 miejscach: biura w budynku OSP Nałęczów oraz baza techniczna na placu naprzeciwko „Targowiska pod Łabędziem”. Planowane nowe miejsce, będzie znajdować się przy wyjeździe z miasta w kierunku Warszawy. Koszt inwestycji ok. 1 miliona złotych.
  • ścieżka pieszo-rowerowa w Antopolu. Bezpieczna, odsunięta od jezdni, wzdłuż drogi wojewódzkiej 830, od Nałęczowa do skrzyżowania w Sadurkach. Do inwestycji w dużej mierze przyczynili się mieszkańcy, którzy udostępnili część swoich terenów dla pieszych oraz rowerzystów. Na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo tego odcinka drogi. Koszt inwestycji ok. 330 000 zł.
  • budowa chodnika przy drodze powiatowej od stacji PKN Orlen do stacji PKP Nałęczów. Inwestycja w ramach „ Budowy Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów”, realizowana w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt będzie finansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Oprócz w/w, samorządowcy zabezpieczyli środki na przebudowy i modernizacje dróg gminnych, budowy chodników i oświetlenia ulicznego. Ponadto gmina planuje wykonać dokumentację, potrzebną do realizacji innych projektów dotyczących np. gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Sadurki, Cynków, Drzewce, Piotrowice i Bronice, czy też przebudowy ulicy Ewy Szelburg Zarębiny.

źródło: http://ias24.eu/

| Ocena: 5/5 na podstawie 1 recenzji.